یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۹

استخدام منشی
فرم درخواست
نام و نام خانوادگی :*  
تاریخ تولد:*
 
وضعیت تاهل :*  
وضعیت خدمت :
تحصیلات :*  
دانشگاه محل تحصیل :
سال اخذ مدرک :*  
رشته تحصیلی :*  
شماره تماس : *  
آدرس محل سکونت :
پست الکترونیکی :
عکس :
رزومه :
سوابق کاری :*  
مدارک و مدارج علمی :