یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۹

درباره آموزشگاه

معرفي آموزشگاه


آموزشگاه زبان پسرانه مدرس در سال1382 با هدف ارتقاء دانش جامعه تاسيس گرديد. در واقع دانش زبان انگليسي در عصركنوني ،عصر ارتباطات ،به نوعي منجر به ارتقاء دانش جامعه در تمامي زمينه ها و رشته ها مي گردد بنابراين اعتقاد و هدف راسخ ما ارتقاء دانش عمومي درجامعه است.

Our goal is to promote the knowledge of our society.

اين آموزشگاه در سال 1386 ، به عنوان بهترين آموزشگاه ناحيه 4 شناخته شده.

درحال  حاضر اين آموزشگاه در سطوح زير از كليه متقاضيان ثبت نام به عمل مي‌ آورد :

    

        - سطح خردسال (رده سني 5تا 8 سال)

          - سطح نونهال (رده سني 9تا11 سال)

          - سطح نوجوانان (رده سني 12تا15 سال)

          - سطح بزرگسالان (رده سني 15 سال به بالا)

  

همچنين از علاقه مندان به دوره هاي ويژه  زير جهت ثبت نام دعوت به عمل مي آورد :

 

      - دوره مكالمه فشره مقدماتي،متوسطه و پيشرفته

        - دوره IELTS ((International English Language Testing System

        - دوره  ( Teachers Training course)TTC

 

سيستم هاي تشويقي در آموزشگاه


آموزشگاه زبان پسرانه مدرس در طي اين سالها با بررسيها و كارشناسيهاي دقيق خود براي انجام كليه امور خود داراي دستورالعمل دقيق و روشني  بوده تا رضايت تمامي مشتريان خود را جلب نمايد. آموزشگاه درحال حاضربا راه اندازي سيستمهاي تشويقي زير سعي كرده است تادر محيطي سالم زبان آموزان را به رقابت سالم با يكديگر تشويق نمايد.

 

       - اعلام زبان آموز برتر ( (Top Student واهداء جوائز به آنها بصورت ترميك

       - اعلام بهترين زبان آموز (Best Student ) در سطح نونهال،نوجوان و بزرگسال در هر ترم

       - برگزاري مسابقه كتاب دركليه سطوح و اعلام برندگان آن بصورت ترميك

       - برگزاري مسابقه Writing  در سطح بزرگسال و اعلام برندگان آن در هر ترم

       - اعلام استاد برتر آموزشگاه هر دوترم يكبار

 

ماموريت آموزشگاه

 

آمورش زبان انگليسي در سطوح خردسال ،نونهال ،نوجوان و بزرگسال مي باشد ، تا از اين طريق وبا ايجاد ارتباطات علمي بتوان سطح علمي جامعه پيرامون خود را بهبود بخشيد.

 

چشم انداز آموزشگاه

 

توسعه زبانهاي خارجي به روشهاي جديد و روز دنيا.    


چارت سازمانی

 

مدرسان آموزشگاه