شنبه نهم فروردین ۱۳۹۹

اخبار
ترم بهار 99 1399/1/6

شروع ترم بهار 99 از 99/1/23، مهلت ثبت نام تا 99/1/20

لغو برگزاری آزمون های پایان ترم 1398/12/20

آزمون های پایان ترم تمام سطوح لغو گردید.

نحوه برگزاری مسابقه کتاب 1398/12/20

مسابقه کتاب با شرایطی متفاوت برگزار خواهد شد.

زبان آموزان برتر آموزشگاه هر سطح ترم پاییز 98 1398/11/30

زبان آموزان برتر آموزشگاه در هر سطح ترم پاییز 98 اعلام شد.

نتایج آزمون writing پیشرفته پاییز 98 1398/11/24

نتایج رایتینگ پیشرفته پاییز 98 اعلام شد.

زبان آموزان برتر ترم پاییز 98 1398/10/23

زبان آموزان برتر هر سطح ترم پاییز 98 اعلام شد.

12345678910...