چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۸

اخبار
برنده کلاس Chat مورخ 98/06/06 1398/6/11

برنده کلاس Chat مورخ 98/06/06 اعلام شد.

برنامه جبرانی جمعه 98/06/08 1398/6/8

برنامه جبرانی جمعه مورخ 98/06/08 اعلام شد.

زبان آموز برتر آموزشگاه در سال 97 1398/6/3

زبان آموز برتر آموزشگاه در سال 97 معرفی شد.

حراج بزرگ کتاب داستان و کتاب کمک آموزشی انگلیسی 1398/5/31

حراجی کتاب داستان و کتاب کمک آموزشی انگلیسی مخصوص تمام سنین

عید قربان آموزشگاه تعطیل نمی باشد. 1398/5/15

تاریخ 21 مرداد مصادف با عید قربان آموزشگاه تعطیل نمی باشد.

زبان آموز برتر آموزشگاه 1398/5/8

زبان آموز برتر آموزشگاه در هر سطح ترم بهار 98 اعلام شد.

12345678910...