37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

جدول زمان بندی برگزاری آزمون های شفاهی حضوری بهار 1400

1400/3/29

به اطلاع کلیه زبان آموزان عزیز می رساند، آزمون های شفاهی بهار 1400 به صورت حضوری مطابق با جدول زمانبندی زیر برگزار میگردد. 

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید: 

- به منظور جلوگیری از ازدحام زبان آموزان و رعایت پروتکل های بهداشتی برای هر فرد ساعت مشخصی تعیین شده است که زبان آموز میبایست در زمان دقیق مشخص شده در آموزشگاه حضور یابد. 

- کلیه آزمون ها در شعبه پسرانه برگزار می گردد. 

- استفاده از ماسک اجباریست.