شنبه دهم آبان ۱۳۹۹

نتایج نهایی آزمون Senior تابستان 99
1399/7/19


به اطلاع می رساند، افرادی که در این آزمون نمره قبولی را کسب کرده باشند از آزمون کتبی جذب مدرس معاف خواهند بود.