یکشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۹

آخرین مهلت ارسال تکالیف جلسات باقیمانده ترم زمستان 98 آموزشگاه دخترانه مدرس
1399/4/7

زبان آموزان عزیز سطح نوجوانان آموزشگاه دخترانه مدرس

با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم، آخرین مهلت ارسال تکالیف جلسات باقیمانده حداکثر تا روز شنبه 99/04/14 خواهد بود. این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. مطابق با قوانین دوره های غیرحضوری شما موظف به ارسال تکالیف ذکر شده در فیلم آموزشی در بازه زمانی هر جلسه هستید، در صورت عدم ارسال تکالیف برای شما غیبت لحاظ خواهد شد.


آزمون فاینال بصورت آنلاین در تاریخ شنبه 99/04/14 برگزار خواهد شد. لینک آزمون از طریق یک روز قبل از آزمون ارسال خواهد شد. این لینک از ساعت 6 صبح روز آزمون تا 6 صبح روز بعد فعال خواهد بود. پیشنهاد می شود، جهت اطلاع از نحوه شرکت در آزمون آنلاین اینجا کلیک کنبد.