37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

دوره تند نويسي لاتين كرسيو<Cursive writing>

خط کرسیو (Cursive handwriting) 
خط کرسیو (Cursive handwriting) که با نام دستخط پیوسته هم شناخته می شود، برای اولین بار در قرن هفدهم ابداع شد. قبل از ظهور ماشین تحریر، استفاده از دستخط پیوسته در خیلی از مشاغل مثل وکلا و پزشکان رایج بود. این خط در آن زمان به “دستخط روان” معروف بود .