37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

Senior exam winter 99

این آزمون جهت سنجش دانش فارغ التحصیلان آموزشگاه زبان مدرس می باشد . شما می توانید با شرکت در این آزمون در صورت قبولی مدرک senior certificate proficiency  را اخذ نمایید.

این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد .آزمون کتبی بصورت آنلاین روز سه شنبه مورخ1399/12/26 از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 صبح روز بعد فعال خواهد بود.

جهت ورود به آزمون در تاریخ مقرر اینجا کلیک نمایید.

در صورت کسب 60 درصد نمره نهایی ، شما به مرحله دوم آزمون (آزمون مصاحبه)دعوت خواهید شد .

جهت ثبت نام فرم زیر تکمیل شود .