شنبه دهم آبان ۱۳۹۹

شنبه CHAT: (Natural disaster) 99/08/24

جهت دریافت فایل مربوط به کلاس چت، درخواست خود را به شماره 09052933076 از طریق واتساپ ارسال کنید.

در پایان هر جلسه، یک نفر با مشخصه فعال ترین و سلیس ترین سخنگو به عنوان برنده اعلام شده که حائز کسب

5 امتیاز (زبان آموزان آموزشگاه) و یا کارت هدیه به مبلغ 40 هزار تومان (شرکت کنندگان آزاد) می گردد.


نام :*  
نام خانوادگی :*  
نام پدر :*  
جنسیت :*  
تاریخ تولد:*
 
کد ملی :*
مدرک تحصیلی :*  
تلفن همراه :*
تلفن ثابت : *
عکس :
 
مبلغ قابل پرداخت : 140,000 ريال