37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

كلاس CHATموضوع Life Experiences

کلاس و جلسات CHAT به دو صورت ارائه می گردد:

۱- چت جلسه ای: در این دسته برای هر ماه یک موضوع مشخص شده است. جلسات موضوعی CHAT نموده است. در این جلسات شرکت کنندگان در رابطه با موضوع اعلام شده به زبان انگلیسی با هم صحبت می کنند و در پایان هر جلسه، استاد مربوطه یک نفر را با مشخصه فعالترین و سلیس­ترین سخنگو به عنوان برنده آن جلسه انتخاب می­ کند و از طرف آموزشگاه یک عدد کارت هدیه با ارزش ۱۰۰/۰۰۰ تومان اعطاء خواهد شد.

موضوع کلاس CHAT  تیرماه : Life Eperiences : تجربیات زندگی

تاریخ: 1403/04/28

نحوه برگزاری : حضوری و آنلاین

ساعت برگزاری : ۱۹:۳۰

پیش نیاز: پیش نیاز خاصی لازم ندارد.

لینک گروه چت:

https://chat.whatsapp.com/I7tDFksiLGbJNg1Olx2h7m