شنبه نهم فروردین ۱۳۹۹

آزمون جذب مدرس بهار 99

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون جذب مدرس

آزمون کتبی در تاریخ 98/09/15 جمعه ساعت 9 صبح برگزار می گردد.

افرادی که بیش از 60 درصد نمره آزمون کتبی را کسب نمایند مجاز به شرکت در مراحل بعدی ( Interview و Demo) می­باشند.

از بین قبول شدگان آزمون کتبی افرادی که مایل به شرکت در دوره TTC هستند، می توانند جهت این دوره بر روی وبسایت آموزشگاه ثبت نام نمایند. در این دوره متقاضیان با اصول و روش تدریس کتابهای رایج در آموزشگاه آشنا خواهند شد و مطمئناْ برای آزمون Demo آمادگی بیشتری خواهند داشت.

افرادی که در دوره TTC شرکت می­کنند، از شرکت در آزمون مصاحبه معاف می­باشند و شرکت کنندگان در دوره TTC در صورت قبولی به آنها مدرک شرکت در این دوره اعطا ­میگردد.

از بین قبول شدگان آزمون کتبی، افرادی که مایل نیستند در دوره TTC شرکت کنند، باید جهت انجام آزمون مصاحبه جهت هماهنگی برای تعیین وقت مصاحبه با دفتر آموزشگاه هماهنگی لازم بعمل آورند.


نام :*  
نام خانوادگی :*  
نام پدر :*  
جنسیت :*  
تاریخ تولد:*
 
کد ملی :*
مدرک تحصیلی :*  
تلفن همراه :*
تلفن ثابت : *
پست الکترونیکی :*  
سابقه تدریس :*  
رزومه :
عکس :
 
مبلغ قابل پرداخت : 150,000 ريال