37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

كلاس گرامر 1 بهار 1403

در این دوره با عناصر گرامر  انگلیسی به صورت کامل آشنا می شویم و استفاده کاربردی از آنها رایاد میگیریم.

 * مناسب برای زبان‌آموزان سطوح مبتدی تا پیشرفته

* استفاده درست و کاربردی از گرامر زبان انگلیسی

* یادگیری کامل عناصر گرامر زبان انگلیسی

کتاب: Grammar in use intermediate

*شروع: پنج شنبه 31 خرداد ماه

*روزهای دوشنبه و پنج شنبه