37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

مسابقه کتاب

     آموزشگاه زبان مدرس در راستای استراتژی خود جهت تشویق زبان آموزان به مطالعه و کتابخوانی اقدام یه برگزاری مسابقه کتاب نموده است. در این مسابقه به هریک از زبان آموزان یک عدد کتاب داستان انگلیسی متناسب با سطحشان معرفی می­گردد و زبان آموز بعد از مطالعه آن همراه با سایر زبان آموزان هم سطح خود در تاریخ مشخص شده از قبل، در این آزمون شرکت خواهد نمود. در پایان یک نفر از هر سطح یا نمره بالاتر از 75 از 100 و بیشترین نمره به عنوان برنده مسابقه انتخاب می­گردد و اهدای 5 امتیاز به زبان آموز برنده و اهدای کارت هدیه 1.000.000 ریالی به متقاضیان آنلاین.

       * شرکت در این آزمون برای عموم آزاد است. لذا علاوه بر زبان آموزان آموزشگاه متقاضیان آزاد نیز می­توانند در این آزمون شرکت نمایند.

       * جهت شرکت در این مسابقه، از طریق وبسایت آموزشگاه (www.modares-esl.ir) بخش آزمون­های ویژه، آزمون مسابقه کتاب (ویژه زبان آموزان آزاد) / آزمون مسابقه کتاب (ویژه زبان آموزان آموزشگاه) اقدام به ثبت نام نمایید.

       * متقاضیان آزاد قبل از ثبت نام جهت معرفی کتاب متناسب با سطح خود، بصورت رایگان توسط کارشناسان آموزشگاه مورد مصاحبه قرار می­گیرند.

ثبت نام مسابقه کتاب (متقاضیان آزاد)

ثبت نام مسابقه کتاب ( ویژه زبان آموزان آموزشگاه)