37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

كلاس Writing مقدماتي 1401/04/13

آموزشگاه زبان مدرس به منظور تقویت مهارت نوشتاری به زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های Writing مقدماتی و پیشرفته نموده است. 

زبان آموزان در سطح Bl2 موظف به شرکت در کلاس Writing  مقدماتی و در سطح Il4  موظف به شرکت در کلاس Writing  پیشرفته می باشند. 

همچنین شرکت در این کلاس ها برای عموم آزاد بوده و علاقه مندان میتوانند در این دوره ها ثبت نام نمایند. 

کلاس های Writing مقدماتی و پیشرفته در این دوره به صورت مجازی و با ارایه فیلم های آموزشی بر روی DVD و برگزاری آزمون پایانی آنلاین برگزار خواهد شد. 

تاریخ برگزاری کلاس ها: 1401/04/04 - 1401/04/06 - 1401/04/08

تاریخ برگزاری آزمون آنلاین :  1401/04/13