37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

اسامی زبان آموزان منضبط و آنلاین ترم تابستان 1401

1401/8/2

اسامی زبان آموزان منتخب منضبط ترم تابستان 1401

پس از بررسی پرتال زبان آموزان منضبط معرفی شده توسط اساتید و بررسی پرتال این عزیزان  افراد زیر به عنوان منضبط ترین

زبان آموزان ترم تابستان 1401 معرفی می شوند :

 

سامر شیخ عطار خردسال

فرزین اسفندیاری  سطح  نونهالان

زهرا زمانی سطح نوجوان

 الینا دهقانی سطح بزرگسال

 

برای این عزیزان 3 امتیاز لحاظ گردید 

 

 

همچنین زبان آموزان زیر کلیه جلسات آنلاین ترم تابستان1401حضور داشته اند.

 

سامر شیخ عطار خردسال

فرزین اسفندیاری  سطح  نونهالان

زهرا زمانی سطح نوجوان

 الینا دهقانی سطح بزرگسال

 

 

برای این عزیزان 3 امتیاز لحاظ گردید