37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

ترم پاییز 1401

1401/6/24

 ترم پاییز 1401  از روز سه شنبه 1401/07/19 شروع می شود.از هم اکنون می توانید جهت ثبت نام اقدام نمایید

.

-قوانین و مقررات برگزاری دورهای غیر حضوری ترم پاییز  1401


-تقویم اموزشی ترم پاییز 1401


جدول مهلت ارسال تکالیف ترم پاییز1401


جلسه توجیهی با والدین به صورت انلاین در تاریخ  زیر برگزار خواهد شد.

1401/07/23

جلسه توجیهی با والدین به صورت حضورب در تاریخ های زیر برگزار خواهد شد .

1401/07/16-1401/07/23


فایل های راهنمای پاییز 1401