37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

نحوه برگزاری ترم بهار 99

1399/1/18

جهت اطلاع از نحوه برگزاری ترم بهار ۹۹ و مشاهده فیلم آموزشی نحوه مشاهده فیلمهای آموزشی و  ارسال تکالیف اینجا  کلیک کنید.

زبان آموزان عزیز به راحتی می توانند فیلمهای آموزشی خود را مطابق تقویم آموزشی ترم بهار مشاهده کنند و نسبت به ارسال تکالیف خود در محدوده تاریخ کلاس خود ارسال کنند. همچنین تک تک زبان آموزان می توانند از طریق سامانه براحتی برای اساتید خود پیام گذاشته و اشکالات خود را مطرح نمایند.

اگر به هر دلیل امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت و مشاهده فیلمها ندارید می توانید فیلمها را بر روی DVD از آموزشگاه بخواهید.لطفا در صورت نیاز به DVD ، قبل از حضور جهت دریافت آن ویدئو فیلم آموزشی مورد نظر خود را بصورت تلفنی سفارش دهید.