37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

نتایج آزمون کتبی سینیور1400

1400/7/7

نتایح نهایی آزمون Senior دوره های ترمیک و مکالمه به شرح زیر اعلام می گردد،درصورت کسب نمره آزمون کتبی بالاتر از 60 به آزمون مصاحبه دعوت خواهند شد و در صورت کسب نمره کل( میانگین آزمون کتبی و شفاهی) بالاتر از 75 قبول اعلام خواهد شد و می توانند جهت دریافت مدرک خود با به همراه داشتن یک قطعه عکس از تاریخ 1400/07/24 به آموزشگاه مدرس دخترانه به نشانی زیر مراجعه نمایند.

آدرس: بلوار مدرس درب دوم پایگاه هوایی جنب مترو شهید دوران پلاک 410

زبان آموزان با نمره کمتر از 75 مردود بوده و می توانند در آزمونهای آتی Senior. شرکت نمایند.