شنبه دهم آبان ۱۳۹۹

اسامی زبان آموزان ممتاز دوره های غیر حضوری
1399/7/12

اسامی زبان اموزان ممتازی که تکالیف خود را در ترم تابستان 99 منظم و به موقع انجام داده و 5 امتیاز دریافت کرده اند:

سطح خردسالان: صوفیا قلی پور

سطح نوجوانان: مبین فانی

سطح بزرگسالان: مهسا حسینی