جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸

نتایج آزمون کتبی جذب مدرس
1398/9/16

نتایج آزمون کتبی جذب مدرس اعلام شد جهت مشاهده نتایج به بخش آزمون های ویژه/ پیگیری نتیجه آزمون مراجعه و با وارد کردن کد رهگیری و کد ملی نمره خود را مشاهده کنید.

مشاهده نتیجه آزمون