37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

دوره جامع TTC پاييز 1402

هدف این دوره ها آموزش نحوه تدریس کتابهای آموزشگاه و نحوه مدیریت کلاس و زبان آموز با ارائه مدرک معتبر می باشد.

 

متقاضیانی که امکان شرکت در جلسات را بصورت حضوری ندارند، می توانند از فیلم ضبط شده جلسات استفاده نمایند.

هزینه این دوره ها 620000 تومان می باشد. 

همچنین امکان ثبت نام در کارگاه های آموزشی به طور مجزا نیز وجود دارد که هزینه شرکت در هر کارگاه 230/000تومان می باشد.