37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

كلاس Writing پيشرفته 1400/07/10

آموزشگاه زبان مدرس به منظور تقویت مهارت نوشتاری به زبان انگلیسی اقدام به برگزاری کلاس های Writing مقدماتی و پیشرفته نموده است. 

زبان آموزان در سطح Bl2 موظف به شرکت در کلاس Writing  مقدماتی و در سطح Il4  موظف به شرکت در کلاس Writing  پیشرفته می باشند. 

همچنین شرکت در این کلاس ها برای عموم آزاد بوده و علاقه مندان میتوانند در این دوره ها ثبت نام نمایند. 

کلاس های Writing مقدماتی و پیشرفته در این دوره به صورت مجازی و با ارایه فیلم های آموزشی بر روی DVD و برگزاری آزمون پایانی آنلاین برگزار خواهد شد. 

تاریخ برگزاری کلاس ها: 1400/06/31_1400/07/03_1400/07/06

تاریخ برگزاری آزمون آنلاین : 1400/07/10