37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

Senior exam summer 1400 1400/7/1

این آزمون جهت سنجش دانش فارغ التحصیلان آموزشگاه زبان مدرس می باشد . شما می توانید با شرکت در این آزمون در صورت قبولی مدرک senior certificate proficiency  را اخذ نمایید.

این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد .آزمون کتبی بصورت آنلاین روز سه شنبه مورخ 1400/07/01 از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 صبح روز بعد فعال خواهد بود.

در صورت کسب 60 درصد نمره نهایی ، شما به مرحله دوم آزمون (آزمون مصاحبه)دعوت خواهید شد .

جهت ثبت نام فرم زیر تکمیل شود .